Smagsprøve fra The Learning Journey: Blooms trappe

4 november, 2021 in Nyheder

Benjamin Blooms taksonomi for læring er utroligt populær både i skolernes verden og på arbejdspladser. Vi får ofte spørgsmål om, hvordan vi arbejder med Bloom, og er i fuld gang med at lave en film om det. I mellemtiden kommer her en smagsprøve fra vores magasin ”The Learning Journey”!

Blooms model (trappen) går ud på, at man organiserer sine læringsmål efter, hvilket ”aktivt verbum” det indeholder. Målet er altså, at deltageren skal kunne udføre det verbum, som det handler om.

De verber, som det handler om, er:

  1. Huske. Deltageren kan tilegne sig fakta om læringsmålet – memorere. Han eller hun kan repetere en andens definition af et princip. Eksempel: Jeg kan fortælle, hvad et budget er.
  2. Forstå. Deltageren kan gengive emnet med sine egne ord. Han eller hun kan forklare principperne med eksempler på deres anvendelse inden for andre områder. Eksempel: Jeg kan beskrive et andet budget end det, jeg har læst om, fx mit eget private.
  3. Anvende. Deltageren kan udføre noget ved hjælp af den vejledning, som han eller hun har fået. Han eller hun kan anvende principperne på procedurer i virkelige/aktuelle situationer. Eksempel: Jeg kan omdanne et grundlag til et budget.
  4. Analysere. Deltageren kan se forbindelse mellem forskellige fakta. Opdele noget i mindre komponenter for at forstå helheden. Eksempel: Jeg kan se, hvordan en post påvirker hele budgettet.
  5. Vurdere. Deltageren kan drage egne konklusioner, sammenstille nye mønstre og strukturer. Kombinerer et antal principper til en ny, fungerende strategi.Eksempel: Jeg kan se, om et budget er godt eller dårligt, og hvorfor.
  6. Skabe. På dette niveau kan deltageren skabe helt nye mønstre og strategier og er på innovations- og forskningsniveau.

Kontakt os nedenfor, hvis du vil vide mere!

I er velkommen til at kontakte os

I er velkommen til at kontakte os

Udfyld med dine oplysninger så kontakter vi dig.

×

I er velkommen til at kontakte os

Udfyld med dine oplysninger så kontakter vi dig.