”Helsingborg by vil være en attraktiv arbejdsgiver med muligheder for individuel udvikling”

5 maj, 2020 in Intervjuer, Nyheder

Helsingborg by er en af landets førende it-kommuner og gennemfører i år en stor satsning inden for digitale kurser for sine cirka 11.700 medarbejdere ved hjælp af en fælles læringsportal for byen med fokus på livslang læring. Byen vil anvende TicTacs digitale løsning Docebo.

Målet med byens nye fælles læringsplatform er at øge mulighederne for kompetenceudvikling hos samtlige medarbejdere i Helsingborg by ved at flytte dele af den traditionelle klasselokaleundervisning til moderne e-learning. Ambitionen er at øge tilgængeligheden og møde nye talenter, som kommer fra en digital hverdag.

Helsingborg kommune har cirka 11.700 medarbejdere inden for et stort antal forskellige områder.

Satsningen er en del af fremtidsstrategien i Vision Helsingborg 2035, som indebærer, at Helsingborg i 2035 skal være en skabende, pulserende, fælles, globale og balancerende by for mennesker og virksomheder.

Alenka Cernec er projektleder for satsningen, som skal gøre Helsingborg by til en mere lærende organisation og dermed bidrage til at nå fremtidsvisionen i år 2035.

Hvorfor gennemfører I denne storsatsning på digital læring?

– Helsingborg by vil være en attraktiv arbejdsgiver, der giver mulighed for individuel udvikling. Samfundet er på vej til en kraftig forandring, og den kommunale sektor har store udfordringer med at møde de behov og tjenester, som forventes, med eksisterende midler.

En stor omstilling, når det gælder behovet, vil ske i det kommende årti, delvist drevet af digitalisering og automatisering, hvor livslang læring er en nødvendig ingrediens.

Alle medarbejdere skal se kompetenceudvikling som en naturlig del af deres daglige arbejde og være forberedt på at ændre deres arbejdsindhold med nye processer og nyt indhold.

Hvad er de største fordele ved at anvende digital læring i organisationen – både for medarbejderne og jer som arbejdsgiver?

– Alle, der arbejder i Helsingborg by, skal have mulighed for at udvikle sig. Målet med den fælles læringsplatform er, at den skal være en vej ind til samtlige kurser, både digitale som klasselokalebaserede. Byen skal tilbyde en arbejdsmetode og systemunderstøttelse, som gør det pædagogisk, enkelt, sjovt, virksomhedsunderstøttende og tydeligt for alle medarbejdere at være en del af.

Det skal være enkelt for vores medarbejdere at finde og tilmelde sig kurser og have styr på deres egen udvikling. For kursusadministratorer skal det være enkelt at oprette, administrere og følge op på kurser.

For ledere skal det være enkelt at have styr på kompetenceudviklingen inden for virksomheden og let at motivere sine medarbejdere til virksomhedsgivende læring.

Hvornår starter byens fælles læringsportal, og hvem kan deltage i kurserne?

– Vi planlægger en lancering i august/september. Læringsportalen vil henvende sig til samtlige medarbejdere i Helsingborg by.

Helsingborg vil anvende TicTacs digitale løsning Docebo. Docebo er en helhedsløsning til skræddersyet læring. Via platformen er det bl.a. muligt at samle samtlige kurser i et brugervenligt LMS, skabe personligt skræddersyede kursusforløb ved hjælp af AI og vidensudveksling mellem brugerne på en enkel og effektiv måde.

I er velkommen til at kontakte os

I er velkommen til at kontakte os

Udfyld med dine oplysninger så kontakter vi dig.

×

I er velkommen til at kontakte os

Udfyld med dine oplysninger så kontakter vi dig.