Der er fire søjler inden for god digital læring.

16 august, 2023 in E-learning

Og her er en af dem: 

Før du dykker ned i søjlerne for god digital læring, så husk: I alle disse overvejelser og processer ligger fokus altid på de lærende. Alle vores bestræbelser er dedikeret til dem. Hvis vi ikke når dem med vores indhold, er alle vores kræfter spildt. 

Men først skal vi definere vores strategi! 

Digital læring er grundlæggende bygget på fire søjler: rollerne, processerne, den didaktiske tilgang og den anvendte teknologi. 

Fundamentet, som disse fire søjler er bygget på, er strategien for digital læring i virksomheden. Strategien vejleder, udstikker kursen og fastlægger rammebetingelserne. Målsætninger defineres tydeligt på grundlag af strategien. 

For at definere en vellykket strategi bør hver afdeling, der arbejder med læring, tænke over følgende spørgsmål: 

Den første af de fire søjler: Rollerne 

En klar fordeling af roller og opgaver giver bedre muligheder for at nå målet i hvert enkelt projekt. Digital læring er ingen undtagelse. Hvis man kigger på forskellige kilder, finder man et bredt udvalg af roller, som er relevante for den (digitale) læringsproces. Disse omfatter personer fra fagområder, didaktik, undervisningsdesign, læringseksperter, grafik, programmering, udvikling, e-læringsudvikling, kursusudarbejdelse, mediedidaktik samt fageksperter (SME’er), kunder, lærende, e-tutorer, opdragsgivere og mange andre. 

Set fra vores synspunkt kan rollefordelingen reduceres til følgende 6 roller: 

1. Kunder 

Kunderne er de personer, som er bevidste om deres læringsbehov. De kan have mange forskellige stillinger i virksomheden. Nogle gange er det en afdeling, der f.eks. ønsker at formidle indhold til kolleger fra andre områder. Andre gange er det personer fra HR, som har inkluderet læringsindhold i deres strategi. Undertiden kan det også være de lærende selv, som udtrykker deres læringsbehov og efterspørger indhold. 

2. Fageksperter (SME = Subject Matter Experts) 

SME’er har den nødvendige ekspertise for skabelse af indhold. Når det gælder læringsindhold, er disse personer næsten alvidende. Så de er meget vigtige for et godt digitalt læringsindhold. 

3. Undervisningsdesignere 

Vi er ofte stødt på udtrykket undervisningsdesign i vores arbejde for forskellige virksomheder. Og mindst lige så ofte har de forskellige personer, vi har samarbejdet med, defineret udtrykket forskelligt. Nogle mener en person/personer, der skaber indhold, f.eks. digitalt med et forfatterværktøj. Andre bruger dette udtryk synonymt med didaktik i forbindelse med udvikling af konceptet og læringsmålene. 

Rent faktisk er de forskellige definitioner ikke fundamentalt forkerte. Alle disse beskrivelser er korrekte og viser, hvor mange aspekter udtrykket undervisningsdesign dækker. Det arbejde, som kan knyttes til denne rolle, omfatter koordinering og udvikling af projektet fra målgruppeanalyse til det færdige produkt. Afhængigt af virksomheden kan de særlige karaktertræk altid variere, og opgaverne kan være delt op i mindre dele og lagt ud til mange personer. 

4. Programmører 

Så snart læringsmålene er blevet opstillet, og indholdet er indsamlet, meningsfuldt afgrænset og sammensat, går arbejdet med implementeringen i gang. Programmørerne arbejder hovedsageligt med et forfatterværktøj og ved, hvordan man implementerer ideerne fra undervisningsdesignet. 

De afbalancerer medier, interaktioner og indhold til en fantastisk læringsoplevelse. 

5. Grafiske designere 

De tilhører en ofte undervurderet gruppe af personer, som yder et vigtigt bidrag til vellykket digital læring. Faktorer som læsbarhed, visuel overskuelighed og sammenhæng i designet spiller en væsentlig rolle. 

6. …og de lærende 

De står til sidst på denne liste, men her gælder udtrykket ’det bedste til sidst’. Eller rettere, den vigtigste rolle. Uden dem ville der ikke være noget behov for alle de øvrige roller. Derfor er alting centreret omkring dem i den fælles udviklingsfase: Hvem skal gennemgå læringsindholdet? Hvilke tidligere erfaringer har disse personer med digital læring? Hvilke stillinger har de i virksomheden? Hvilke dele af emnet er relevante for dem, og hvilke er ikke? Hvilke aspekter af indholdet kender de allerede, hvilke ikke? 

Det handler om at skabe en læringsoplevelse for dem. Men ofte er der ikke nok opmærksomhed på de lærende under skabelsen af indhold. 

Vil du vide mere om de tre andre søjler – processerne, den didaktiske tilgang og teknologien? Så skal du blot fortsætte med at følge vores nyhedsbrev. 

I er velkommen til at kontakte os

I er velkommen til at kontakte os

Udfyld med dine oplysninger så kontakter vi dig.

×

I er velkommen til at kontakte os

Udfyld med dine oplysninger så kontakter vi dig.